poniedziałek, 19 czerwca 2017

OIRP - Okręgowa izba radców prawnych

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa. Więcej na:
http://mflegal.pl/o_nas_okregowa_izba_radcow_prawnych.html

Organy samorządu radców prawnych

Organami samorządu są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd dyscyplinarny oraz rzecznik dyscyplinarny. Więcej na:
http://mflegal.pl/o_nas_organy_samorzadu_radcow_prawnych.html

Samorząd radców prawnych

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej „samorządem”. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_samorzad_radcow_prawnych.html

Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_uprawienia_zawodowe_radcy_prawnego.html

Formy wykonywania zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_formy_wykonywania_zawodu_radcy_prawnego.html

Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_wykonywanie_zawodu_radcy_prawnego.html

Wymagania zawodowe radców prawnych

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_wymagania_zawodowe_radcow_prawnych.html

czwartek, 8 czerwca 2017

Liquidation of limited liability company(LLC) in Poland

The opening of liquidation of LLC in Poland takes place on the day of a ruling on termination of the company by the court, the adoption by the shareholders of a resolution to dissolve the company or any other reason for its dissolution... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_liquidation_of_llc.html

Dissolution of limited liability company(LLC) in Poland

The dissolution of LLC in Poland may be caused by the reasons provided for in the company contract as well as ... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_dissolution_of_llc.html

Right to control in limited liability company(LLC) in Poland

Every shareholder is entitled to exercise a control over LLC in Poland. To this end, a shareholder may review the company's books and documents at all times, make a balance sheet for his / her use, or request clarification from the board. The Management Board in LLC in Poland may refuse to provide explanations and access to the company's books and documents if there is a reasonable fear that the shareholder will use them for purposes that are contrary to the interests of the Company and thereby cause significant harm to the Company. More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_right_to_control_over_llc.html

Dividends in limited liability company(LLC) in Poland

The Management Board is obliged to maintain a book of shares in which the name and business name, and seat of each partner, the address, the number and nominal value of his shares... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_dividends_in_llc.html

Board of directors in limited liability company(LLC) in Poland

The board of directors handles the affairs of the company and represents it. The board consists of one or more members. Management may be appointed from among or outside of the group of shareholders. A member of the board of directors is appointed and dismissed by a resolution of shareholders, unless the company agreement provides otherwise. A member of the board may be revoked at any time by a resolution of shareholders. More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_board_of_directors_in_llc.html

Profits in limited liability company(LLC) in Poland

A shareholder is entitled to a share in the profit resulting from the an annual financial statements and allocated to distribution by the resolution of the meeting of shareholders.... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_profits_in_llc.html

Book of shares in limited liability company(LLC) in Poland

The Management Board is obliged to maintain a book of shares in which the name and business name, and seat of each partner, the address, the number and nominal value of his shares... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_book_of_shares_in_llc.html

piątek, 2 czerwca 2017

Sale of share in limited liability company(LLC) in Poland

The sale, part or fraction of the share should be made in writing with notarized signatures. Sale of a share the pledging of a share of a company agreement may be subject to the consent of the company or otherwise limited... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_sale_of_share_in_llc.html

Right and obligations of LLC's shareholders in Poland

Unless otherwise provided by law or company agreement, partners in limited liability company(LLC) in Poland have equal rights and obligations in the company.... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_rights_and_obligations_of_llc_shareholders.html

Registration application of LLC in Poland

The registration application of a limited liability company(LLC) in Poland with a registered court should include... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_registration_application_of_llc.html

Registration of limited liability company(LLC) in Poland

The Management Board registers the company to the court of registration competent for the seat of the company. All members of the board sign up the registration form. More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_registration_of_llc.html

Establishment of a limited liability company in Poland

According to the Polish Code of Commercial Companies the agreement to establish a limited liability company(LLC) in Poland it is required to... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_establishment_of_llc.html

Limited liability company(LLC) agreement in Poland

According to the Polish Code of Commercial Companies the agreement of a limited liability company should specify... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_llc_agreement.html

Seat of a limited liability company in Poland

The seat of a limited liability company in Poland is the place where its governing body is located, unless otherwise specified in the company agreement or otherwise specified by the law. More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_seat_of_company.html

Simplified accounting in Poland

Simplified accounting for business in Poland includes three basic forms... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_simplified_accounting.html