poniedziałek, 19 czerwca 2017

Wymagania zawodowe radców prawnych

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_wymagania_zawodowe_radcow_prawnych.html