poniedziałek, 19 czerwca 2017

OIRP - Okręgowa izba radców prawnych

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa. Więcej na:
http://mflegal.pl/o_nas_okregowa_izba_radcow_prawnych.html