poniedziałek, 19 czerwca 2017

Samorząd radców prawnych

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej „samorządem”. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_samorzad_radcow_prawnych.html