poniedziałek, 19 czerwca 2017

OIRP - Okręgowa izba radców prawnych

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa. Więcej na:
http://mflegal.pl/o_nas_okregowa_izba_radcow_prawnych.html

Organy samorządu radców prawnych

Organami samorządu są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd dyscyplinarny oraz rzecznik dyscyplinarny. Więcej na:
http://mflegal.pl/o_nas_organy_samorzadu_radcow_prawnych.html

Samorząd radców prawnych

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej „samorządem”. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_samorzad_radcow_prawnych.html

Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_uprawienia_zawodowe_radcy_prawnego.html

Formy wykonywania zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_formy_wykonywania_zawodu_radcy_prawnego.html

Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_wykonywanie_zawodu_radcy_prawnego.html

Wymagania zawodowe radców prawnych

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_wymagania_zawodowe_radcow_prawnych.html

czwartek, 8 czerwca 2017

Liquidation of limited liability company(LLC) in Poland

The opening of liquidation of LLC in Poland takes place on the day of a ruling on termination of the company by the court, the adoption by the shareholders of a resolution to dissolve the company or any other reason for its dissolution... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_liquidation_of_llc.html

Dissolution of limited liability company(LLC) in Poland

The dissolution of LLC in Poland may be caused by the reasons provided for in the company contract as well as ... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_dissolution_of_llc.html

Right to control in limited liability company(LLC) in Poland

Every shareholder is entitled to exercise a control over LLC in Poland. To this end, a shareholder may review the company's books and documents at all times, make a balance sheet for his / her use, or request clarification from the board. The Management Board in LLC in Poland may refuse to provide explanations and access to the company's books and documents if there is a reasonable fear that the shareholder will use them for purposes that are contrary to the interests of the Company and thereby cause significant harm to the Company. More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_right_to_control_over_llc.html

Dividends in limited liability company(LLC) in Poland

The Management Board is obliged to maintain a book of shares in which the name and business name, and seat of each partner, the address, the number and nominal value of his shares... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_dividends_in_llc.html

Board of directors in limited liability company(LLC) in Poland

The board of directors handles the affairs of the company and represents it. The board consists of one or more members. Management may be appointed from among or outside of the group of shareholders. A member of the board of directors is appointed and dismissed by a resolution of shareholders, unless the company agreement provides otherwise. A member of the board may be revoked at any time by a resolution of shareholders. More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_board_of_directors_in_llc.html

Profits in limited liability company(LLC) in Poland

A shareholder is entitled to a share in the profit resulting from the an annual financial statements and allocated to distribution by the resolution of the meeting of shareholders.... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_profits_in_llc.html

Book of shares in limited liability company(LLC) in Poland

The Management Board is obliged to maintain a book of shares in which the name and business name, and seat of each partner, the address, the number and nominal value of his shares... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_book_of_shares_in_llc.html

piątek, 2 czerwca 2017

Sale of share in limited liability company(LLC) in Poland

The sale, part or fraction of the share should be made in writing with notarized signatures. Sale of a share the pledging of a share of a company agreement may be subject to the consent of the company or otherwise limited... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_sale_of_share_in_llc.html

Right and obligations of LLC's shareholders in Poland

Unless otherwise provided by law or company agreement, partners in limited liability company(LLC) in Poland have equal rights and obligations in the company.... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_rights_and_obligations_of_llc_shareholders.html

Registration application of LLC in Poland

The registration application of a limited liability company(LLC) in Poland with a registered court should include... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_registration_application_of_llc.html

Registration of limited liability company(LLC) in Poland

The Management Board registers the company to the court of registration competent for the seat of the company. All members of the board sign up the registration form. More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_registration_of_llc.html

Establishment of a limited liability company in Poland

According to the Polish Code of Commercial Companies the agreement to establish a limited liability company(LLC) in Poland it is required to... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_establishment_of_llc.html

Limited liability company(LLC) agreement in Poland

According to the Polish Code of Commercial Companies the agreement of a limited liability company should specify... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_llc_agreement.html

Seat of a limited liability company in Poland

The seat of a limited liability company in Poland is the place where its governing body is located, unless otherwise specified in the company agreement or otherwise specified by the law. More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_seat_of_company.html

Simplified accounting in Poland

Simplified accounting for business in Poland includes three basic forms... More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_simplified_accounting.html

piątek, 26 maja 2017

Accounting in limited liability company(LLC) in Poland

Accounting in LLC in Poland differs greatly from the way it is conducted in a single person business. There are also different ways to deal with tax authorities in Poland. The first major difference is that a LLC in Poland has no right to choose book-keeping method. More at:
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_accounting_in_llc_in_poland.html

Bank credit after a divorce in Poland

When a marriage in Poland dissolves by a divorce a legal division of assets occurs, but bank credit is a matter that remains unsettled. The court in Poland may establish who will take over the apartment, the car, the household equipment, but the court has no power over bank credit. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_bank_credit_after_divorce.html

Transfer of a bank credit after a divorce in Poland

If upon separate agreement spouses decide that only one of them will be using the money loaned by the bank and they both agree that only one person who should pay the installments for the loan, both spouses should address the bank. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_transfer_of_bank_credit_after_divorce.html

środa, 24 maja 2017

Apartment after a divorce in Poland

If the spouses share an apartment, in Poland the court in the divorce verdict also declares how to use the apartment for the time when the divorced spouses live together. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_apartment_after_divorce.html

Surname change after a divorce in Poland

Within three months from the date of the divorce in Poland, the divorced spouse who changed his or her name as a result of marriage has the right to return to the name he/she had before the marriage. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_surname_change_after_divorce.html

wtorek, 23 maja 2017

Alimony for children in Poland

According to article 133 of Code of Family parents are required to pay maintenance to a child who is not yet able to sustain himself unless the income from the child's property is sufficient to cover his maintenance. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_alimony_for_chldren.html

Definition of a divorce in Poland

Divorce in Poland is a civil dissolution of a valid marriage by a court at the request of one or both spouses. Divorce in addition to widowhood and marriage annulment is one of the circumstances leading to end of a marriage. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_definition_of_divorce.html

poniedziałek, 22 maja 2017

Estimation of real estate in Poland

The estimation of property in Poland is an opinion on estate value and is an official document. It may only be made in writing. In the event of significant divergences in opinions on the value of the same real estate prepared by property valuers, the assessment of the correctness of these valuations is carried out by a professional organization of valuers. More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_property_estimation.html

Market value of real estate in Poland

Market value of real estate in Poland is an estimated value at the valuation date of the property for sale on market terms between the buyer and the seller, who have a firm intention to enter into an agreement, act discreetly and act prudently and is not in a forced situation. More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_market_value.html

piątek, 19 maja 2017

Land and building register in Poland

Land and buildings register in Poland is a geodesic public register of figures and descriptions of land, buildings and premises and data concerning owners of real estate (in the absence of data on owners, persons and organizational units that these properties hold) specified by Regulation of the Minister of Regional Development And Construction of 29 March 2001. More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_land_and_buildings_register.html

Cadastral parcel in Poland

Cadastral parcel (geodesic, land plot) in Poland in the smallest unit of land division for the purpose of land and buildings register (real estate cadastre). According to the Land and Building Register Law, a land parcel is a continuous land area within a single boundary, legally homogeneous, separated from the environment by means of border lines. More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_cadastral_parcel.html

Expiration of a mortgage in Poland

Mortgages generally expire upon the expiration of the secured claim, unless a future legal relationship can be ensured by subsequent collateralised receivables. If the claim is due and the creditor is in default, the mortgage will expire if the property owner deposits the secured amount in a court deposit, waiving the right to withdraw it at the same time. More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_expiration_of_mortgage.html

Types of mortgages in Poland

Joint morgages in Poland is a mortgage that covers a number of properties in such a way that the creditor can claim his rights from any of the properties on its own behalf. The purpose of a joint mortgage is to facilitate and reduce the cost of securing a single claim on more than one or more properties. More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_types_of_mortgage.html

Creation is a mortgage in Poland

The mortgage may be established by a way of legal action or a court decision, or a decision of the relevant tax authority - Tax Office, ZUS, KRUS (also in the form of a non-delivered decision). More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_creation_of_mortgage.html

Mortgage in Poland

Mortgage in Poland is a limited property right on immovable property (real estate) and on selected rights (proprietary cooperative rights to premises, mortgage secured receivable), securing debts resulting from a determined legal relationship where the creditor can claim property, with a priority over personal creditors of the real estate owner.More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_mortgage_in_poland.html

Entry into the land and mortgage register in Poland

Entries into the land and mortgage register are made by a judge or, more and more often, by the a court oficer, on the basis of submitted applications, exceptionally only ex officio.More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_entry_into_land_and_mortgage_register.html

Structure of land and mortgage register in Poland

The Land and Mortgage Register consists of 4 sections which are: ...More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_structure_of_land_and_mortgage_register.html

Principles of land and mortgage register in Poland

The land registry is governed by several rules. The most important are ... More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_principles_of_land_and_mortgage_register.html

piątek, 12 maja 2017

Land and mortgage register in Poland

Land and Mortgage Register is a public register that reveals the legal status of the property. It allows you to determine who it belongs to and what rights your property has. The land registry is quite common to the family of continental legal systems, although the registers of perpetual usufruct in different countries differ significantly. More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_land_and_mortgage_register.html

Purchase of an agricultural land in Poland

From 1 May 2016, foreigners can purchase agricultural land in Poland without a special permission. According to the law, the land will be available to buy only to those who will cultivate it and only if they have been registered in the municipality or neighboring municipality for 5 years. More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_purchase_of_agricultural_land.html

wtorek, 9 maja 2017

Land real estate in Poland

The basic type of real estate is land (land), which is a part of the earth surface constituting a separate property. The buildings, other equipment and plants located on them and permanently associated with them, as well as the property rights, are the constituent parts of a land property. They may be the subject of a separate property as a residential property.  More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_land_real_estate.html

Residential real estate in Poland

The other type of real estate in Poland is the so-called residential real estate - it is created on the basis of the law on residences. The dwelling house is a dwelling, which, as a result of separation according to the principles set out in that law. In order to establish ownership of a property, it is necessary to register this property in the land and mortgage register.  More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_residential_real_estate.html

Building real estate in Poland

There is a concept of a building real estate in Polish legislation. It concerns a certain legal status (or a legal title to the land), namely the right of perpetual usufruct - this right is limited in time and does not find its counterpart in the legislation of the "old Union states". The right of perpetual usufruct applies only to land which is the property of local government units or the State Treasury in Poland.  More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_building_real_estate.html

Agricultural real estate in Poland

A particular type of land property in Poland is agricultural property. The Civil Code in Poland defines the concept of "agricultural real estate", but in this case we are dealing with the way of using real estate and not its kind. It is not the type of property that qualifies it as agricultural, but the way it is used - "which is or may be used for agricultural activities ...".  More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_agricultural_real_estate.html

Types of real estate in Poland

The Civil Code does not explicitly define a single concept of real estate, but defines three types of it. According to the civil law definition, real estate in Poland is divided into ...  More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_types_of_real_estate.html

Definition of real estate in Poland

According to article 46 § 1 of the polish Civil Code, "real estate in Poland is a part of the land that constitutes a separate property (land), as well as permanently attached buildings or parts of such buildings". Property should be separated in terms of legal (ownership) and physical (land-geodetic). More at:
http://www.mflegal.pl/real_estate_in_poland_definition_of_real_estate.html

czwartek, 4 maja 2017

Alimony for the divorced spouse in Poland

A divorced spouse who has not been found guilty of the divorce and who is in need may request from the other spouse financial aid within the scope of his/her legitimate needs(alimony). More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_alimony_for_divorced_spouse.html

Division of assets in Poland

At the request of one of the spouses, the court may, in a divorce verdict, divide the common property if it does not result in an excessive delay in the proceedings. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_division_of_assets.html

Division of assets in Poland

At the request of one of the spouses, the court may, in a divorce verdict, divide the common property if it does not result in an excessive delay in the proceedings. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_division_of_assets.html

Custody of children after a divorce in Poland

In a divorce verdict the court decides on parental custody over the common minor child of both spouses and decides how each spouse is obliged to bear the costs of raising the child. The court may give the custody to one parent by limiting the parental authority of the other to the specific duties. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_custody_of_children.html

Legal regulation of divorces in Poland

Institution of a divorce existed in ancient times, then was spread by roman law. However, under the influence of christianity, it practically disappeared as it became a sacrament. Recovery of this institution happened during the period french revolution through french law. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_legal_regulation.html

Jurisdiction of polish court

The general rule of court jurisdiction in Poland states that the case may be brought before a polish court if the defendant is domiciled or a resident in Poland. More at:
http://www.mflegal.pl/divorce_in_poland_jurisdiction_of_polish_court.html

piątek, 28 kwietnia 2017

Application for notification of medical products in Poland

The application for notification of medical product in Poland should contain in particular ... More at:
http://www.mflegal.pl/medical_law_application_for_notification_of_medical_product_in_poland.html

Medical products in Poland

Medical product in Poland is a tool, a device, software, a material or other article, used alone or in combination, including software intended for use specifically for diagnostic or therapeutic purposes and necessary for its proper use, intended by the creator for use with humans in order to... More at:
http://www.mflegal.pl/medical_law_medical_products_in_poland.html

Medical laws in Poland

Medical law in Poland is a set of legal norms in the form of a dozen of bills concernng civil, administrative and criminal procedures as well as rights and obligations of a patient, a physician, a nurse, and a congregation of medical institutions (hospitals). More at:
http://www.mflegal.pl/medical_law_medical_acts_in_poland.html

Wniosek o zgłoszenie wyrobu medycznego

Zgłoszenie wyroku medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powinien zawierać w szczególności... Więcej na:
http://www.mflegal.pl/prawo_medyczne_wniosek_o_zgloszenie_wyrobu_medycznego.html

Zgłoszenie wyrobów medycznych

Obowiązek dokonywania zgłoszeń  wyrobów medycznych, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, systemów i zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów medycznych, zwanych dalej wyrobami, regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/prawo_medyczne_zgloszenie_wyrobow_medycznych.html

Wyroby medyczne

Wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu... Więcej na:
http://www.mflegal.pl/prawo_medyczne_wyroby_medyczne.html

Ustawy medyczne

Prawo medyczne jest zespołem norm prawnych, który przyjął postać kilkunastu ustaw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz zbioru praw i obowiązków pacjenta, lekarza, pielęgniarki, oraz zbioru zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych(szpitali). Więcej na:
http://www.mflegal.pl/prawo_medyczne_ustawy_medyczne.html

piątek, 21 kwietnia 2017

Partners in general partnership company in Poland

In a general partnership company, all partners are jointly and severally liable with the other partners and the company, without limitation, with all its assets, whether present or future. However, the principle of subsidiary liability of partners is in place. It means that the creditor can only enforce the partner's assets when the execution of the company's assets is ineffective, but that does not mean that the creditor can not file a lawsuit against the partners beforehand. More at
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_partners_in_general_partnership_company_in_poland.html

General partnership company in Poland

General partnership in Poland (abbreviated sp.j.) is a company operating under its own name and is not a capital-based company. It does not have a legal personality, but it owns its assets, which consist of contributions to the company and the property acquired by the company during its existence. More at
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_general_partnership_company_in_poland.html

środa, 19 kwietnia 2017

Company in Poland

Company in Poland - an activities of natural or legal persons based on a contract or a statute and usually intended to run a business. As for the name - company - there are many different legal institutions that have little in common with the name. Companies in Poland are usually systematized according to the branch of law that regulates them. More at
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_company_in_poland.html

Joint-stock company in Poland

In Poland, joint stock companies now operate under the Code of Commercial Companies, previously regulated by the Commercial Code. The share capital of a public joint stock company is divided into shares of equal value. These shares may be quoted (bought and sold) on the stock exchange. More at
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_joint_stock_company_in_poland.html

niedziela, 16 kwietnia 2017

Shareholders of limited liability company(LLC) in Poland

Some rights of shareholders in a LLC in Poland are acquired by every shareholder of the company, some are given by the provisions of the contract or depend on fulfillment of certain conditions. More at
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_shareholders_of_limited_liability_company_llc_in_poland.html

Limited liability company(LLC) in Poland

Limited liability company (LLC) in Poland ( sp. z o.o. in polish) - is a legal form of an enterprise created by one or more persons, called shareholders, who are responsible for the company's obligations to a limited extent. This kind of a company is numerous in Europe, including Poland. More at
http://www.mflegal.pl/business_in_poland_limited_liability_company_llc_in_poland.html

środa, 12 kwietnia 2017

District chambers of advocates(lawyers) in Poland

List of district chambers of advocates(lawyers) in Poland. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_advocate_district_chambers_of_advocates.html

Self-government of advocates(lawyers) in Poland

Advocates (lawyers) in Poland are organized on the basis of professional self-government ... More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_advocate_self_government.html

District chambers of legal advisors(lawyers) in Poland

List of district chambers of legal advisors(lawyers) in Poland. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_legal_advisor_district_chambers_of_advisors.html

Self-government of legal advisors(lawyers) in Poland

Legal advisors(lawyers) in Poland are organized on the basis of a professional self-government. The self-governed organizational units have legal personality and are divided into regional chambers of legal advisors(lawyers) in Poland and the National Chamber of Legal Advisors. The self-government of legal advisor(lawyers) in Poland is independent in the execution of its tasks and is subject only to the law. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_legal_advisor_self_government.html

wtorek, 4 kwietnia 2017

Advocates in Poland

Advocate in Poland is a lawyer providing legal aid, in particular in the area of providing legal advice, drafting legal opinions, drafting legal acts and appearing before courts and offices. Attorneys in Poland are commonly called (though imprecisely) lawyers. In Poland, the profession of an advocate is governed by the Law of 26 May 1982 on the Advocates. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_advocates.html

piątek, 31 marca 2017

Ancestors from Bug river region(Galicia)

The Main Archives carried out a scanning of the Bug River records - records and civil records from the years 1590-1911 from eastern Galicia. It contains over 5800 metric books from the eastern pre-war regions of Poland, among others from the province Lviv and Volhynia. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_find_your_ancestors_in_poland_bug_river_archive.html

Ancestors from Kujawy region(Bydgoszcz,Torun,Inowroclaw,Wloclawek)

Torun and Bydgoszcz within the framework of a joint genealogical project of the State Archives have created archive with documents concerning the inhabitants of the Kujawsko-Pomorskie voivodship. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_find_your_ancestors_in_poland_kujawy_archive.html

Ancestors from Greater Poland Voivodeship (Poznan)

Greater Poland and especially Poznan has its own archive - State Archives in Poznań, with its approximately 1.17 million archive units, holding unique and valuable historical sources depicting both the history of Poland and the development of European civilization. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_find_your_ancestors_in_poland_poznan_archive.html

poniedziałek, 27 marca 2017

Legal assistance in building a family tree

Looking for ancestors in Poland and establishing a family tree is never easy. Polish databases and registers are not homogeneous. It is like that due to the territorial losses after World War II as well as the War itself. Also it ensues form partitioning into 3 legal systems - Austrian, Prussian and Russian before 1918. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_find_your_ancestors_in_poland.html

czwartek, 23 marca 2017

History of legal advisor profession in Poland

In the history of the profession of legal advisor(lawyer) in Poland, there are three stages. The first began on 13th of December 1961 when the Council of Ministers issued a resolution on the legal state-owned enterprises, unions and state-owned banks requiring them to use only legal services of advisors(lawyer) employed by these units. More at
 http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_history_of_profession.html

Legal advisor vs. advocate in Poland

Profession related to a legal advisor is an advocate. The main difference between a legal advisor and an advocate in Poland is that the former is able to provide legal assistance while being an employee. More at http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_legal_advisor_vs_advocate.html

Local chamber of legal advisors(lawyers) in Poland

Each legal advisor(lawyer) in Poland is a member of the professional chamber and the membership is mandatory. The chamber’s task is to enable legal advisors to pursue their practice and carry out their tasks. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_legal_advisor_chambers.html

Professional requirements of legal advisor(lawyer) in Poland

Legal advisor is a lawyer who provides legal service consisting in providing legal aid, preparing of legal opinions and drafting legal documents, as well as representing his clients before courts and authorities. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_professional_requirements.html

czwartek, 16 marca 2017

Odliczenia przy zwrocie VAT

Jeżeli jednostka nie odliczyła podatku naliczonego związanego z realizacją Inwestycji, będzie ona uprawniona do złożenia deklaracji korygujących za poszczególne okresy, w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, a w których wykazane zostaną kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących realizację Inwestycji do zwrotu. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_odliczenia.html

Przekazanie majątku przy zwrocie VAT

Przekazanie przez jednostkę zrealizowanych Inwestycji do nieodpłatnego używania na rzecz Zakładu jest czynnością pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, gdyż jest to jedynie przesunięcie majątkowe dokonywane w ramach tej samej osoby prawnej. Podobnie nie można uznać, że w sytuacji, gdy samorządowy zakład budżetowy wykonuje powierzone przez jednostkę zadania, nawiązuje się pomiędzy nimi stosunek prawny, w którym następuje wymiana świadczeń. Zakład wykonuje bowiem powierzone mu zadania w imieniu i na rzecz jednostki. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_przekazanie_majatku.html

Podstawa prawna przy zwrocie VAT

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 tej ustawy. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_podstawa_prawna.html

Spółka z o.o. samorządu przy zwrocie VAT

Sprawa dotyczy sytuacja gdzie jednostka realizuje inwestycje w zakresie infrastruktury, której głównym celem jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia jednostka nie będzie operatorem, gdyż ww. infrastruktura zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie do  spółka z o.o.  i spółka ta będzie ponosiła koszty utrzymania sieci i będzie pobierała opłaty od użytkowników indywidualnych to w rozliczeniach z urzędem skarbowym nie stosuje prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w ww. zakresie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_spolka_zoo_JST.html

Urząd jednostki samorządu przy zwrocie VAT

Urzędy realizują jedynie zadania o charakterze administracyjnym, organizacyjnym i technicznym. Dlatego nie ma możliwości rozdzielenia jednostki samorządowej od urzędu. Powinna być zatem jedna deklaracja VAT dla JST i dla urzędu. Tak też uważają dyrektorzy izb skarbowych. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_urzad_JST.html

Zakład budżetowy przy zwrocie VAT

Podmioty, które wykorzystują mienie jednostki samorządu terytorialnego.
Z momentem zakończenia poszczególnych projektów, jednostka sukcesywnie przekazuje do nieodpłatnego używania powstałe w ramach opisanych Inwestycji elementy infrastruktury zakładowi. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_zaklad_budzetowy_JST.html

JST jako podmioty uprawnione do zwrotu VAT

Uprawnionymi do wszczęcia postępowania w sprawie odzyskania podatku VAT są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Sprawy dotyczy głównie sytuacji gdzie jednostka od wielu lat realizuje projekty inwestycyjne na swoim terenie. Część zrealizowanych przez jednostkę projektów inwestycyjnych mogła została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. W efekcie powyższych inwestycji, powstały elementy infrastruktury stanowiące własność jednostki. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_jst_jako_podmioty_uprawnione.html

czwartek, 9 marca 2017

Obowiązki wspólników rosyjskiej spółki

Obowiązki wspólników rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują przede wszystkim opłacenie udziału w kapitale oraz nieujawnianie informacji o działalności spółki. Oprócz obowiązków ustawowych statut może przewidywać inne obowiązki (dodatkowe). Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_obowiazki_wspolnikow_spolki_zoo_w_rosji.html

Prawa wspólników rosyjskiej spółki część III

Założyciele (wspólnicy) rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo zawrzeć porozumienie o wykonywaniu praw wspólników, które będzie regulowało sposób wykonywania ich praw, w tym głosowania, sprzedaży udziału, zarządzania. Taki dokument wymaga formy pisemnej i podpisu wszystkich wspólników. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_prawa_wspolnikow_spolki_zoo_w_rosji_czesc_III.html

Prawa wspólników rosyjskiej spółki część II

Oprócz ustawowych praw, statut może przewidywać nadanie wspólnikom dodatkowych praw. Mogą one być przewidziane w momencie formułowania statutu lub w drodze jednogłośnej uchwały wszystkich wspólników. Dodatkowe prawa wspólnika w przypadku sprzedaży udziału nie przechodzą na następcę. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_prawa_wspolnikow_spolki_zoo_w_rosji_czesc_II.html

Prawa wspólników rosyjskiej spółki

Wspólnicy rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo uczestniczyć w kierowaniu sprawami spółki, otrzymywać informację o działalności spółki z zaznajamiać się z księgami rachunkowymi. Więcej na
http://www.www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_prawa_wspolnikow_spolki_zoo_w_rosji_czesc_I.html

Wspólnicy rosyjskiej spółki

Wspólnikami w rosyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne i prawne. Prawo federalne może ograniczać udział pewnych podmiotów. Organy państwowe i samorządowe nie mogą wchodzić do spółek, o ile inaczej nie określono w przepisach. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_wspolnicy_spolki_zoo_w_rosji.html

Spółki córki i spółki zależne rosyjskiej spółki

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać spółki córki i spółki zależne na prawach osób prawnych na terenie Rosji i poza nią. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_spolki_corki_i_spolki_zalezne_w_rosji.html

Oddział i przedstawicielstwo rosyjskiej spółki

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może tworzy przedstawicielstwa na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki, podjętej większością nie mniejszą niż dwie trzecie głosów. Utworzenie oddziałów i przedstawicielstw na terenie Federacji Rosyjskiej następuję na podstawie przepisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i innych przepisów federalnych. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_oddzialy_i_przedstawicielstwa_spolki_zoo_w_rosji.html

Firma i siedziba rosyjskiej spółki

Spółka powinna mieć pełną i skróconą firmę w języku rosyjskim. Spółka może mieć także firmę w innych językach. Pełna firma powinna zawierać pełną nazwę spółki z określeniem "z ograniczoną odpowiedzialnością".  Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_firma_i_siedziba_spolki_zoo_w_rosji.html

Odpowiedzialność rosyjskiej spółki

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swoich wspólników.  Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_odpowiedzialnosc_spolki_zoo_w_rosji.html

Ogólne postanowienia o rosyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W rosyjskiej spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spólki i nie ponoszą ryzyka strat związanych z działalnością spółki w granicach wartości należnych ich udziałów w kapitale zakładowym. Rosyjska spółka z o.o. może posiadać własny majątek, a także może w swoim imieniu nabywać i wykonywać majątkowe i osobiste niemajątkowe prawa, zaciągać zobowiązania, być powodem i pozwaną. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_ogolne_postanowienia_spolki_zoo_w_rosji.html

Zarys spółki z o.o. w Rosji

Zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wysokości określonej w dokumentach
założycielskich, a jej wspólnicy ponoszą ryzyko szkody w związku z działalnością spółki jedynie w zakresie wartości przysługujących im udziałów. Podobnie jak w Polsce jest to spółka kapitałowa, której kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, których wysokość określa się w dokumentach założycielskich. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_zarys_spolki_zoo_w_rosji.html

środa, 15 lutego 2017

Pożyczki nieoprocentowane a PIT

Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej jest świadczeniem nieodpłatnym, którego istota tkwi w możliwości korzystania z cudzego kapitału bez konieczności ponoszenia ze swej strony jakichkolwiek ciężarów.  Wartość otrzymanej nieoprocentowanej pożyczki wyraża się sumą odsetek, jakie pożyczkobiorca musiałby zapłacić, gdyby pożyczka była oprocentowana (gdyby świadczenie było odpłatne). Pod pojęciem nieodpłatnych świadczeń należy rozumieć korzyści wynikające z nieodpłatnego korzystania z cudzych rzeczy, także pieniędzy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem „nieodpłatnego świadczenia”. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_nieoprocentowanie_pit.html

Opodatkowanie umorzonych pożyczek a PIT

Zgodnie z 14 ust 2 pkt 6 przychodem z działalności gospodarczej są wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Wyjątek mówi, że do przychodów  nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_umorzenie_a_pit.html

Przychody z odsetek a PIT

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust 1 pkt 7 u.p.o.f za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek. Definicja pojęcia "odsetki" przyjęta w prawie cywilnym powinna znaleźć zastosowanie także w prawie podatkowym.  Odsetki od pożyczek, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., uznać należy wszelkiego rodzaju wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, niezależnie od sposobu i formy ich obliczania. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_przychod_z_odsetek_a_pit.html

Podstawa opodatkowania pożyczki PIT

Istota umowy pożyczki została sformułowana w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). Stosownie do ww. przepisu, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_podstawa_opodatkowania_pit.html

Działalność pożyczkowa jako przedmiot działalności gospodarczej

Zgodnie ze art. 15 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u. warunkiem uznania, że dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku VAT jest ustalenie, iż prowadzi on zawodowo działalność gospodarczą w danym zakresie. Artykuł ten mówi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_dzialalnosc_pozyczkowa_a_vat.html

Zwolnienie umowy pożyczki z podatku VAT

W celu określenia, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu VAT (lub jest zwolnione z opodatkowania VAT) należy ustalić ... Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwolnienie_umowy_pozyczki_z_vat.html

Opodatkowanie umowy pożyczki podatkiem VAT

Umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnprawnych. W art. 2 pkt 4 ustawa  u.p.c.c. stanowi jednak, że nie podlegają podatkowi PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest ... Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_opodatkowanie_umowy_pozyczki_podatkiem_vat.html

Zapłata i zwrot PCC od umowy pożyczki

Ustawa w art. 10 stanowi, ze podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Więcej na http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_zaplata_o_zwrot_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

Zwolnienia podatkowe umowy pożyczki z PCC

Ustawa o p.c.c. zawiera także w art. 8 i 9 katalog przedmiotowych i podmiotowych zwolnień  od podatku. Co do tego pierwszego oprócz bardziej „egzotycznych” wskazać należy na organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Dużo szersze zastosowanie mają zwolnienia przedmiotowej. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_zwolnienie_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

Podstawa i stawka umowy pożyczki dla celów PCC

Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 4 ust 1 oraz 4 u.p.c.c powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej lub   z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_podstawa_i_stawka_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

Obowiązek podatkowy z umowy pożyczki dla celów PCC

Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 4 ust 1 oraz 4 u.p.c.c powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej lub   z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_obowiazek_podatkowy_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

Miejsce opodatkowania umowy pożyczki dla celów PCC

Kwestia miejsca opodatkowanej czynności w odniesieniu do  umowy   pożyczki nie jest jasno uregulowana  w u.p.c.c. Dotyczy to przede wszystkim pożyczek zagranicznych. Pod tym pojęciem można rozumieć zarówno udzielanie pożyczek podmiotom zagranicznym, a także zaciąganie pożyczek u takich podmiotów. Zgodnie z art. 1 ust 4  u.p.c.c  czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi,   jeżeli ich przedmiotem są... Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_miejsce_opodatkowania_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

Przedmiot opodatkowania umowy pożyczki dla celów PCC

Od 1 stycznia 2001 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399) umowa pożyczki nie podlega opłacie skarbowej, lecz podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy).  Zgodnie z art. 1 ust. 1. pkt 1 b) podatkowi podlegają  umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Ponadto na podstawie litery j) podatkowi podlegają umowy depozytu nieprawidłowego. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_podstawa_opodatkowania_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

Wydanie przedmiotu pożyczki dla celów PCC

Konsekwencją konsensualności umowy pożyczki jest to, iż moment wydania przedmiotu pożyczki może oderwać się od momentu zawarcia umowy.  Zgodnie z art. 455 k.c. jeżeli termin wydania przedmiotu pożyczki nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Na podstawie art. 722 k.c. roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Przepis ten ma także zastosowanie także do pożyczek udzielanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jako przepis szczególny do art. 118 k.c. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_wydanie_przedmiotu_pozyczki_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

Formy nieprawidłowe umowy pożyczki dla celów PCC

Zgodnie z treścią przepisu art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Zatem przedmiotem pożyczki mogą być pieniądz, jak również  rzeczy oznaczone co do gatunku.  Pojęcie tych rzeczy - niemożliwe do generalnego określenia - należy oceniać według woli stron w każdym konkretnym przypadku. Przykładem rzeczy, które można oznaczyć co do gatunku, są płody rolne, surowce, towary przemysłowe. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_formy_nieprawidlowe_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

wtorek, 14 lutego 2017

Umowa pożyczki a kredyt dla celów PCC

Z punktu widzenia płaszczyzny podmiotowej, trzeba zauważyć, że kredytodawcą może być tylko podmiot bankowy, z kolei  pożyczki może udzielać każdy podmiot. To kryterium przestaje mieć znaczenie, gdy pożyczkodawcą jest bank. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa bankowego określa przykładowo, jakie działania są czynnościami bankowymi, lecz nie ulega wątpliwości, że niektóre z wymienionych działań mogą być wykonywane także przez podmioty nie będące bankami. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_umowa_pozyczki_a_kredyt_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

Forma umowy pożyczki dla celów PCC

Formę umowy pożyczki określa 720 § 2. k.c., który mówi, że umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Postanowienia te staną się nieaktualne z dniem 8.09.2016 r., bowiem wtedy wchodzi w życie nowela  zgodnie z którą umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych będzie wymagać zachowania formy dokumentowej. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_forma_pozyczki_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

Konstrukcja cywilna umowy pożyczki

Zgodnie z art. 720 § 1. k.c.  przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_konstrukcja_cywilna_pozyczki_podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych.html

środa, 1 lutego 2017

Wypłata odszkodowania

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_wyplata_odszkodowania.html

Naruszenie dóbr osobistych

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_naruszenie_dobr_osobistych.html

Naprawienie szkody

Przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_naprawienie_szkody.html

Dochodzenie odszkodowania

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem uczestnicząca w nim osoba objęta tym ubezpieczeniem jest ponadto obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_dochodzenie_odszkodowania.html

Wysokość odszkodowania

Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Wprawdzie przechodzący przez jezdnię obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i przed wejściem na jezdnię upewnić się, czy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w bezpiecznej odległości, jednak obowiązek tym większej szczególnej ostrożności ciąży na kierowcy, który musi zawsze liczyć się z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc obowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_wysokosc_odszkodowania.html

Wynagrodzenie szkód

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_wynagrodzenie_szkod_za_wypadek.html

Podmioty odpowiedzialne

Odpowiedzialność z tytułu wypadku drogowego ponosi przede wszystkim samoistny posiadacz pojazdu mechanicznego. Zwolnienie posiadacza samoistnego od odpowiedzialności określonej w art. 436 § 1 k.c. następuje m.in. na skutek oddania pojazdu w posiadanie zależne. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_podmioty_odpowiedzialne_za_wypadek.html

Przesłanki odpowiedzialności

Art. 436 § 2k.c. przewiduje wyjątki od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.  Przewiduje się odpowiedzialność na zasadach ogólnych w dwóch wypadkach: w razie zderzenia się pojazdów mechanicznych oraz przy przewozie z grzeczności. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_przeslanki_odpowiedzialnosci_za_wypadek.html

Podstawa odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem wszelkich mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody oparta została na zasadzie ryzyka. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_podstawa_odpowiedzialnosci.html

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie (wypadek) w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_wypadek_komunikacyjny.html

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Sprawy nieuregulowane w postępowaniu apelacyjnym

Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_sprawy_nieuregulowane.html

Zagadnienie prawne

Jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. Sąd Najwyższy władny jest przejąć sprawę do rozpoznania albo przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_zagadnienie_prawne.html

Wstrzymanie wykonania wyroku

W razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub uzależnić wykonanie tego orzeczenia - a w razie oddalenia apelacji także orzeczenia sądu pierwszej instancji – od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_wstrzymanie_wykonania.html

Odrzucenie apelacji

Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_odrzucenie_apelacji.html

Rozstrzygnięcia w sprawie apelacji

Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_rozstrzygniecia.html

Nowe okoliczności

Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_nowe_okolicznosci.html

Nieważność postępowania przy apelacji

Katalog podstaw nieważności ma charakter zamknięty i obejmuje tylko bezwzględne przesłanki procesowe. Tymczasem legitymacja procesowa jest pozytywną przesłanką jurysdykcyjną, podlegającą ocenie na podstawie przepisów prawa materialnego, zatem jej ewentualny brak skutkuje oddaleniem powództwa, a nie odrzuceniem pozwu. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_niewaznosc_postepowania.html

Rozprawa apelacyjna

Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_rozprawa_apelacyjna.html

czwartek, 26 stycznia 2017

Postępowanie rozwodowe

Postępowanie rozwodowe jest postępowaniem odrębnym i jest regulowane jako postępowanie w sprawach małżeńskich. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_postepowanie_rozwodowe.html

Czas trwania alimentów po rozwodzie

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa we wszystkich przypadkach, w których ustaje obowiązek alimentacyjny między krewnymi, w szczególności w razie śmierci małżonka uprawnionego lub zobowiązanego.iu nie może być potraktowany jako dorozumiane oświadczenie woli przedłużenia obowiązku alimentacyjnego poza okres pięcioletni. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_czas_trwania_alimentow_po_rozwodzie.html

Alimenty po rozwodzie od małżonka wyłącznie winnego

Obok zwykłego obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera uregulowanie tzw. rozszerzonego obowiązku pomocy materialnej pomiędzy takimi małżonkami. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_alimenty_po_rozwodzie_od_malzonka_wylacznie_winnego.html

Alimenty zwykłe po rozwodzie

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_alimenty_zwykle_po_rozwodzie.html

Alimenty zwykłe po rozwodzie

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_alimenty_zwykle_po_rozwodzie.html

Zmiana nazwiska po rozwodzie

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_zmiana_nazwiska_po_rozwodzie.html

Podział majątku po rozwodzie

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_podzial_majatku.html

Mieszkanie po rozwodzie

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_mieszkanie_po_rozwodzie.html

Władza rodzicielska po rozwodzie

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wladza_rodzicielska_po_rozwodzie.html

Przebaczenie przy rozwodzie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie w wyroku rozwodowym, że żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że sąd uznał, iż nie można jej przypisać stronom albo w wymiarze obiektywnym, albo w subiektywnym. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_przebaczenie_przy_rozwodzie.html

Wina rozpadu pożycia przy rozwodzie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie w wyroku rozwodowym, że żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że sąd uznał, iż nie można jej przypisać stronom albo w wymiarze obiektywnym, albo w subiektywnym. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wina_rozpadu_pozycia_przy_rozwodzie.html

Wyłączna wina przy rozwodzie

Orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jest to zasada rekryminacji. Stanowi to wyraz ujemnej oceny uzyskiwania korzyści z nagannego postępowania i środek realizacji motywacyjno-wychowawczej funkcji prawa w kierunku wystrzegania się nagannego postępowania skutkującego rozkładem pożycia małżeńskiego. Od zasady tej przewidziane są dwa wyjątki. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wylaczna_wina_przy_rozwodzie.html

Zasady współżycia społecznego przy rozwodzie

Zasady współżycia społecznego są pojęciem pozostającym w nierozłącznym związku z całokształtem okoliczności danej sprawy i w takim całościowym ujęciu wyznaczają podstawy, granice i kierunki jej rozstrzygnięcia w wyjątkowych sytuacjach, które przepis ten ma na względzie. Dla zastosowania tego przepisu konieczna jest ocena całokształtu szczególnych okoliczności danego rozpatrywanego wypadku w ścisłym powiązaniu nadużycia prawa z konkretnym stanem faktycznym. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_zasady_wspolzycia_spolecznego_przy_rozwodzie.html

Dobro dzieci po rozwodzie

Państwo i społeczeństwo jest zainteresowane w utrzymaniu trwałości związku małżeńskiego, zwłaszcza gdy pochodzą z niego dzieci. Harmonijne i trwałe małżeństwo daje największe szanse prawidłowego wychowania potomstwa, rozwijania ich uzdolnień, kształtowania charakterów i przygotowania do pracy dla dobra społeczeństwa. Orzecznictwo sądowe ma możliwość wpływania na funkcjonowanie małżeństwa przy okazji rozpoznawania poszczególnych spraw. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_dobro_dzieci_przy_rozwodzie.html

wtorek, 24 stycznia 2017

Sprawy nieuregulowane w postępowaniu ze skargi kasacyjnej

Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_sprawy_nieuregulowane.html

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Odrzucenie skargi kasacyjnej.

Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_odrzucenie_skargi.html

piątek, 20 stycznia 2017

Przedawnienie roszczeń

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.  Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_przedawnienie_roszczen.html

Roszczenia odszkodowawcze

Brak przestrzegania aktualnych wymogów wiedzy medycznej. Za winę lekarza uznać błędny sposób leczenia, który rozmija się ze wskazaniami wiedzy i sztuki lekarskiej, przy pominięciu innych metod leczenia oraz zwłoka z zasięgnięciem opinii lekarza specjalisty. Zapraszamy do kontaktu w sprawie pomocy prawnej. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_roszczenia_odszkodowawcze.html

Błędy medyczne

Brak przestrzegania aktualnych wymogów wiedzy medycznej. Za winę lekarza uznać błędny sposób leczenia, który rozmija się ze wskazaniami wiedzy i sztuki lekarskiej, przy pominięciu innych metod leczenia oraz zwłoka z zasięgnięciem opinii lekarza specjalisty. Zapraszamy do kontaktu w sprawie pomocy prawnej. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_bledy_medyczne.html

Podstawy odpowiedzialności

Wadliwe działanie lub zaniechanie personelu medycznego, które jest zawinione i w wyniku którego pacjent doznał szkody, stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej personelu medycznego. Zależnie od podstawy lekarz może ponosić odpowiedzialność wobec pacjenta za szkodę medyczną wyrządzoną mu z własnej winy na podstawie art. 415 k.c. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_podstawy_odpowiedzialnosci.html

Wyłączenia rozwodu

Rozkład pożycia można uznać za trwały wtedy, kiedy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala uznać, że wobec okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Na uwadze należy przy tym mieć indywidualne cechy charakteru małżonków. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wylaczenia_rozwodu.html

Wyłączenia rozwodu

Rozkład pożycia można uznać za trwały wtedy, kiedy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala uznać, że wobec okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Na uwadze należy przy tym mieć indywidualne cechy charakteru małżonków. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wylaczenia_rozwodu.html

Trwałość rozkładu pożycia

Rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały, gdy oparta na doświadczeniu życiowym ocena prowadzi do wniosku, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Zwykle ocena taka jest możliwa po upływie dłuższego czasu od rozejścia się małżonków, przy czym przesłanką pomocniczą ułatwiającą wyciągnięcie wniosku, że małżonkowie do siebie nie powrócą, jest porównanie okresu rozłączenia małżonków z czasem trwania ich małżeństwa. Doświadczenie bowiem uczy, że im pożycie małżeńskie trwa dłużej, tym większe prawdopodobieństwo, że ewentualne nieporozumienia między małżonkami nie doprowadzą do rozbicia małżeństwa. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_trwalosc_rozkladu_pozycia_przy_rozwodzie.html

Zupełność rozkładu pożycia

Rozkład pożycia można uznać za trwały wtedy, kiedy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala uznać, że wobec okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Na uwadze należy przy tym mieć indywidualne cechy charakteru małżonków. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_zupelnosc_rozkladu_pozycia_przy_rozwodzie.html

Podstawy rozwodu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stara się chronić małżeństwo i rodzinę w wielu swoich przepisach między innymi poprzez ograniczenie prawa do rozwodu na skutek wprowadzenie podstaw ich dopuszczalności. Takie ograniczenie nie jest sprzeczne z prawem do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, bowiem wynika z traktowania małżeństwa jako instytucji, a nie tylko jako umowy, której istnienie zależne jest wyłącznie od woli małżonków. Więcej na http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_podstawy_rozwodu.html

Uregulowania instytucji rozwodu

Rozwód to instytucja, która pozwala rozwiązać małżeństwo za życia małżonków. Rozwód istniał już w czasach antycznych, następnie został rozpowszechniony za sprawą prawa rzymskiego. Jednak pod wpływem chrześcijaństwa praktycznie upadł z powodu objęcia tej instytucji sakramentem. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_uregulowania_rozwodu.html

Zagadnienie prawne powstałe przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy

Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Sąd Najwyższy może odroczyć wydanie orzeczenia i przekazać to zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_powazne_zagadnienia.html

czwartek, 19 stycznia 2017

Wynik rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_rozstrzygniecia.html

środa, 18 stycznia 2017

Rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w składzie trzech sędziów. W pozostałych wypadkach Sąd Najwyższy orzeka w składzie jednego sędziego. Do zakresu kognicji Sądu Najwyższego, jako sądu kasacyjnego, należy badanie zasadności uchylenia przez sąd drugiej instancji postanowienia o odrzuceniu kasacji z powodu nieuiszczenia w terminie należnej opłaty. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_rozprawa_kasacyjna.html

wtorek, 17 stycznia 2017

Przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

Spełnienie wymagania konstrukcyjnego skargi kasacyjnej polega na złożeniu wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania oraz jakiegokolwiek uzasadnienia tego wniosku i tylko to podlega kontroli sądu drugiej instancji, gdyż merytoryczna ocena zasadności wniosku należy do Sądu Najwyższego orzekającego w przedmiocie przyjęcia skargi do rozpoznania. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_przyjecie_do_rozpoznania.html

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Utrata mocy sprzeciwu

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_utrata_mocy.html

Odrzucenie sprzeciwu

Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_odrzucenie.html

Rozstrzygnięcia po wniesieniu sprzeciwu

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_rozstrzygniecia.html

Opłaty sądowe od sprzeciwu

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie. Jednakże w razie wniesienia sprzeciwu pozwany i w przypadku uwzględnienia powództwa pozwany będzie zmuszony do zwrotu całości opłaty za pozew, a nie 25% tej opłaty gdyby zaniechał wniesienia sprzeciwu. Więcej na http://www.mflegal.pl/sprzeciw_oplaty_sadowe.html

Wymogi formalne sprzeciwu

Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Powinien on zawierać określenie czy zaskarża się nakaz w całości, czy w części. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_wymogi_formalne.html

Podstawy wniesienia sprzeciwu

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_podstawy_wniesienia.html

Podmioty uprawnione do złożenia sprzeciwu

Uprawnionymi do wniesienia sprzeciwu jest pozwany. Pozwanemu doręcza się nie tylko nakaz zapłaty, ale i pozew oraz pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu i skutkach niezaskarżenia nakazu. Więcej na http://www.mflegal.pl/sprzeciw_podmioty_uprawnione.html

Opłaty sądowe od apelacji

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_oplaty_sadowe.html

Odpowiedź na apelację

Po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej instancji. Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_odpowiedz_na_apelacje.html

Wymogi formalne apelacji

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać ... Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_wymogi_formalne.html

Podstawy wniesienia apelacji

Apelację można oprzeć na następujących podstawach: naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnie lub niewłaściwe zastosowanie ... Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_podstawy_wniesienia.html

Sprawy apelacyjne

Apelację można wnieść od wyroku w procesie i postanowienia co do istoty sprawy wydanego w postępowaniu nieprocesowym (bezspornym). Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_sprawy_apelacyjne.html

Podmioty uprawnione do złożenia apelacji

Uprawnionymi do wniesienia apelacji są przede wszystkim strony procesowe, a co do współuczestnictwa procesowego - również samodzielnie każdy ze współuczestników. Jednakże współuczestnik sporu nie jest uprawniony do wniesienia apelacji przeciwko drugiemu współuczestnikowi, występującemu po tej samej stronie procesowej, nawet jeżeli rozstrzygnięcie sądu odnoszące się do drugiego współuczestnika oddziaływało na jego prawa lub obowiązki. Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_podmioty_uprawnione.html

Opłaty sądowe o skargi kasacyjnej

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od skargi kasacyjne chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Więcej na http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_oplaty_sadowe.html

Wymogi formalne skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna powinna zawierać oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części ... Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_wymogi_formalne.html

Podstawy wniesienia skargi kasacyjnej

Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach: ... Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_podstawy_wniesienia.html

Sprawy kasacyjne dla wniesienia skargi kasacyjnej


Skargę kasacyjną można wnieść od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie. Więcej na http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_sprawy_kasacyjne.html

Podmioty uprawnione do złożenia skargi kasacyjnej

Tylko strona, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza - w zaskarżonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_podmioty_uprawnione.html